skip to Main Content

Na konci dubna otevíráme!

– VN dole- / – Tiếng Việt bên dưới –

Po roce jsme zažili různé komplikace jako každý velký projekt, ale zvládli jsme toho hodně. Teď, jak je krásně a už chceme vše dokončovat a doufáme, že 👉 NA KONCI DUBNA 👈 přijdete na otvíračku! Jsme na gastro centrum velmi pyšní!

————————————————————————–
Sau một năm, trung tâm đã trải qua nhiều sự khó khăn như bất kỳ dự án lớn nào, nhưng chúng tôi đã làm được rất nhiều! Bây giờ, thời tiết đẹp và chúng tôi muốn hoàn thành mọi thứ và hy vọng bạn sẽ đến khai mạc vào 👉 CUỐI THÁNG TƯ! 👈 VINAMO rất tự hào về trung tâm ẩm thực này!

Back To Top